Przejście i przejazd rowerowy od ul. Hynka do ETC (przez al. Rzeczypospolitej)

W ramach projektu dzielnicowego nr 3 na Zaspie Rozstaje przewidywane jest wybudowanie przejścia naziemnego wraz z chodnikami do przystanków tramwajowych „Bajana” jako alternatywy dla istniejącego przejścia podziemnego.

Ponadto zostanie wybudowane dwukierunkowe połączenie istniejących tras rowerowych wzdłuż ul. Hynka i al. Rzeczypospolitej. Przejście poprawi możliwość poruszania się i dostępu do komunikacji miejskiej dla osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych.

Projekt ma znaczenie dla połączenia trzech dzielnic: Wrzeszcza Dolnego, Zaspy Młyńca i Zaspy Rozstaje oraz poprawi dostęp do komunikacji miejskiej. Co ważne, projekt nie wpłynie na warunki ruchu samochodowego ze względu na wykorzystanie faz sygnalizacji świetlnej na istniejącym skrzyżowaniu ul. Hynka z al. Rzeczypospolitej.

Gorąco zachęcamy do głosowania na projekt dzielnicowy nr 3  na Zaspie Rozstaje. Do dyspozycji masz 5 głosów na projekty dzielnicowe – im więcej z nich przeznaczysz dla opisanego projektu, tym większa szansa na jego wygraną! Dziękujemy za Twoje głosy!