Przebudowy skrzyżowań

W ramach projektu ogólnomiejskiego i dzielnicowego
przewidziano przebudowę infrastruktury rowerowej i pieszej na 21 skrzyżowaniach sieci głównych tras rowerowych Gdańska.

1. al. Zwycięstwa z ul. Piramowicza (wykonanie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych z zachowaniem ciągłości nawierzchni – na rampie – typ wiedeński, korekta (uproszczenie) przebiegu przejazdu rowerowego, usunięcie zbędnych barierek zwiększających czas ewakuacji rowerzystów ze skrzyżowania).

2. al. Zwycięstwa z ul. Konarskiego (wykonanie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych z zachowaniem ciągłości nawierzchni – na rampie – typ wiedeński).

3. al. Zwycięstwa z al. Hallera (wyprostowanie i skrócenie oraz poszerzenie toru przejazdu rowerowego do 3 m (usunięcie zbędnego przeplotu z chodnikiem), utworzenie poszerzonych miejsc akumulacji rowerzystów oczekujących na przejazd przez jezdnię.

4. al. Zwycięstwa z ul. Smoluchowskiego (wjazd do Centrum Sportu PG) – (wykonanie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych z zachowaniem ciągłości nawierzchni i rzędnej drogi rowerowej – na rampie – typ wiedeński, usunięcie zbędnej sygnalizacji świetlnej).

5. al. Zwycięstwa z wjazdem bramowym w Parku Steffensa (przy czołgu) – (wykonanie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych z zachowaniem ciągłości nawierzchni – na rampie – typ wiedeński).

6. al. Zwycięstwa z ul. Kolejową (wykonanie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych z zachowaniem ciągłości nawierzchni i rzędnej drogi rowerowej – na rampie – typ wiedeński; obecnie brak tam nawet poprawnego oznakowania przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych).

7. al. Grunwaldzka z ul. Miszewskiego i ul. Do Studzienki (wyprostowanie, skrócenie i poszerzenie do 3 m toru przejazdu rowerowego po stronie północnej, dobudowanie przejazdu rowerowego po stronie południowej, wprowadzenie chodników przechodnich (wiedeńskich) w miejscach krzyżowania się chodników i dróg rowerowych)

8. al. Grunwaldzka z ul. Uphagena (wykonanie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych z zachowaniem ciągłości nawierzchni – na rampie – typ wiedeński)

9. ul. Wały Piastowskie z ul. Błędnik (wyprostowanie i skrócenie oraz poszerzenie do 3 m istniejącego przejazdu rowerowego oraz wydłużenie fazy światła zielonego w celu umożliwienia rowerzystom przejazdu skrzyżowania Wały Piastowskie – Błędnik na jednej fazie (brak ok. 5 s), dobudowanie pasa rowerowego – filtracyjnego w relacji: Wały Piastowskie – przejazd przez ul. Błędnik – w kierunku ul. Podwale Grodzkie – wraz z włączeniem pasa rowerowego w istniejącą drogę rowerową w ul. Podwale Grodzkie – przy dworcu głównym PKP).

10. ul. Hucisko z ul. Wały Jagiellońskie (wykonanie pełnego układu przejazdów rowerowych – dobudowanie przejazdów rowerowych po stronie północnej i wschodniej) oraz korekty faz sygnalizacji świetlnej w celu umożliwienia przejazdów rowerzystom na jednej fazie światła zielonego przez obie jezdnie każdego z wlotów skrzyżowania.

11. Droga eksploatacyjna na wale Kanału Raduni z ul. Zaroślak (wykonanie przejazdu rowerowego).

12. Droga eksploatacyjna na wale Kanału Raduni z ul. Podmiejską (wykonanie bezpiecznego przejazdu rowerowego oraz przejścia dla pieszych – z wyposażeniem w lustra poprawiające wzajemną widoczność rowerzystów, pieszych i kierowców samochodów).

13. al. Armii Krajowej i ul. Łostowicka (uzupełnienie przejazdów rowerowych do pełnego układu na skrzyżowaniu – dobudowanie przejazdów rowerowych po stronie północnej i zachodniej).

14. ul. Kartuska z ul. Powstańców Warszawskich (przy posesji ul. Kartuska 17) (wykonanie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych z zachowaniem ciągłości nawierzchni – na rampie – typ wiedeński).

15. al. Hallera z ul. Towarową (wykonanie przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych z zachowaniem ciągłości nawierzchni i rzędnej – na rampie – typ wiedeński).

16. al. Hallera z ul. Trubadurów (wykonanie przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych z zachowaniem ciągłości nawierzchni i rzędnej – na rampie – typ wiedeński).

17. ul. Chłopska z ul. Pomorską (wykonanie przejazdu rowerowego przez ul. Chłopską, łączącego drogi rowerowe w ul. Pomorskiej w relacji na wprost – przez tarczę wyspy centralnej skrzyżowania, w powiązaniu z odpowiednią fazą sygnalizacji świetlnej).

18. Przebudowa odcinka drogi rowerowej i drogi dla rowerów i pieszych w al. Hallera – od przejazdu przez ul. Towarową do torów PKP (skrzyżowania z ul. Kliniczną) (dobudowa brakującego odcinka drogi dla rowerów na odcinku pomiędzy ul. Towarową a ul. Trubadurów; renowacja drogi rowerowej na odcinku od ul. Trubadurów do torów PKP (wymiana nawierzchni, uzyskanie ciągłości na wjazdach bramowych, zabezpieczenie chodnika i drogi rowerowej przed nielegalnym parkowaniem – słupkami wzdłuż drogi rowerowej oraz wzdłuż wszystkich wjazdów bramowych); usunięcie zbędnych barierek zawężających drogę rowerową pod wiaduktem PKP.

19. Wykonanie pasa rowerowego umożliwiającego przejazd z ul. Braci Lewoniewskich w kierunku do ul. Wojska Polskiego.

20. Korekty obniżenia krawężników na drodze rowerowej w ul. Elbląskiej (dojazd do Rafinerii Lotos).

21. Przebudowa skrzyżowania przy Galerii Bałtyckiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *