Przebudowa tras rowerowych i pieszych po wschodniej stronie Podwala Grodzkiego i Wałów Jagiellońskich

W ramach tej części projektu planujemy przebudować chodniki i drogę rowerową przed hotelem Scandic, kinem Krewetka, barem Bioway i dalej w kierunku Huciska, aby:

– poprawić bezpieczeństwo i separację ruchu pieszego i rowerowego

– zwiększyć wzajemną czytelność kierunków ruchu pieszego i rowerowego

– usunąć utrudnienia na trasach pieszych (schody, podesty)

– poprawić estetykę (separacja zielenią i małą architekturą)

Obecnie istniejący tam układ dróg pieszych i rowerowych jest wyjątkowo kolizyjny. Często można zaobserwować takie scenki jak poniżej:

Dodatkowo, trasy pieszych wiodą przez zbędne schodki, są zagracone źle zlokalizowanymi reklamami i stanowią utrudnienie dla osób niepełnosprawnych:

W dalszej części ul. Wałów Jagiellońskich warunki ruchu pieszego i rowerowego są fatalne. Zawężenie chodnika nie pozwala na minięcie się pieszych nie mówiąc już o rowerzystach pozbawionych jakiejkolwiek infrastruktury:

W tym miejscu chcemy:

-poszerzyć fatalnie zawężony chodnik

-wybudować bezpieczną trasę rowerową

– zmniejszyć i ujednolicić schodki wejściowe

– zamienić parkowanie na równoległe

Dzięki dobudowaniu brakującego odcinka trasy rowerowej wzdłuż Wałów Jagiellońskich rowerzyści będą mogli legalnie i bezpiecznie dojechać do skrzyżowania z Huciskiem co zapewni poprawę połączenia w wielu ważnych kierunkach:

Jak widzisz, potrzebujemy Twojego głosu w Budżecie Obywatelskim 2018 aby znacząco poprawić trasy piesze i rowerowe przy Podwalu Grodzkim i Wałach Jagiellońskich. Pomóż nam przebudować miasto na przyjazne dla pieszych, niepełnosprawnych, rowerzystów – oddaj głos na nasz projekt ogólnomiejski nr 10!