Jak głosować?

Kto może głosować? 
Każdy mieszkaniec Gdańska, który ukończył 16 lat przed dniem 1 marca 2017 r.

Jak zagłosować?

Głosujemy od 18 września do 2 października 2017 na stronie www.gdansk.pl. Do głosowania potrzebujesz podać PESEL oraz numer komórki. Na podany numer telefonu otrzymasz wiadomość sms z kodem identyfikacyjnym, który należy wpisać na stronie. Po zalogowaniu do systemu otrzymasz możliwość wyboru projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych. Z listy projektów ogólnomiejskich wybierz projekt nr 10. Do oddania masz jeden głos.

W głosowaniu możesz też oddać 5 głosów na dowolne projekty dzielnicowe. Wszystkie 5 głosów możesz oddać na jeden projekt lub podzielić je między większą ilość projektów. Zachęcamy do zagłosowania na projekt nr 3 w dzielnicy Zaspa Rozstaje. Dziękujemy za Twoje głosy i poparcie!!!

PS. Głosować można także w punktach konsultacyjnych Budżetu Obywatelskiego: w Urzędzie Miejskim i filii UM na Partyzantów 74, Bibliotece Głównej i jej filiach (za wyjątkiem Biblioteki Oliwskiej i filii nr 46 przy ul. Hoene 6), w siedzibach Rad Dzielnic podczas ich dyżurów i w żółtych namiotach Budżetu Obywatelskiego rozstawianych na osiedlach (harmonogram rozstawiania namiotów BO znajdziesz tutaj: http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski/Glosowanie-juz-od-18-wrzesnia,a,88304)